Login to your account

Username
Password
MOD_LOGIN_REMEMBER_ME

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych MOK Pszów
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie z siedzibą: ul. Romualda Traugutta 1, 44-370 Pszów.

2.    Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.    Celem przetwarzania danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie jest wykonywanie podstawowych zadań ustawowych i statutowych instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, etc.), zawieranie umów, zatrudnianie pracowników i innych prawnych obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1. RODO.

4.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u administratora.

5.    Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

7.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.    Dane osobowe są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom, wspomagającym administratora i za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności.